bord

Kalender 2017 - 2018

Januari 2018

maandag 8 januari mega 6des les 1
vergadering verantwoordelijken musical
6de leerjaar
leden
dinsdag 9 januari zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 10 januari zwemmen
bijscholing
oudercomité
2de kleuter
juf HildeW en juf Els M
leden
donderdag 11 januari Damiaan
pedagogisch overleg
5de en 6de leerjaar
leerkrachten lager
maandag 15 januari pedagogisch overleg
start proefwerken
Verg. Gemeente
Raad van bestuur
leerkrachten kleuter
1ste leerjaar
directie
leden
dinsdag 16 januari zwemmen
medisch schooltoezicht
2de, 1ste en 3de leerjaar
rest leerlingen 5de leerjaar (in CLB)
dinsdag 17 januari Ped. Werkdag: De Leeuw ZILL 2
vergadering Codi
directie
directie
donderdag 18 januari

Toneel

1ste en 2de leerjaar
vrijdag 19 januari

bijscholing
Bezoek aan Spes Nostra
Nieuwjaarsreceptie

meester Ruben
6de leerjaar
leerkrachten
dinsdag 23 januari zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar
woensdag 24 januari voorleesdagen
zwemmen
ped.werkdag ZILL (Veldegem)
Bobo's Indoor
alle leerlingen
3de kleuter
directie
3de en 4de leerjaar
donderdag 25 januari  voorleesdagen
platform
oudercontact 
alle leerlingen
directie
1ste leerjaar
vrijdag 26 januari voorleesdagen
voorleesmoment
bezoek Groene Poorte
schaatsen
Winterfilm: OC
leerlingen lager
leerlingen lager
6A
5de en 6de leerjaar
alle leerlingen
maandag 29 januari opendeur
voorleesdagen
Kronkeldiedoe
kleuter
alle leerlingen
1ste en 2de leerjaar
dinsdag 30 januari opendeur
zwemmen
voorleesdagen
kleuter
2de, 1ste en 3de leerjaar
alle leerlingen
woensdag 31 januari opendeur
pedagogische werkdag ZILL (Dorp)
voorleesdagen
Verjaardagen
kleuter
directie
alle leerlingen
alle leerlingen

Februari 2018

Krokusvakantie van  zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018

donderdag 1 februari opendeur
voorleesdagen
kleuter
alle leerlingen
vrijdag 2 februari opendeur
voorleesdagen
bezoek aan Groene Poorte
kleuter
alle leerlingen
6de leerjaar B
maandag 5 februari oudercontact
bijscholing
peuters (instap nov-jan)
meester Bruno
dinsdag 6 februari zwemmen
avond rond schoolrijpheid
6de, 4de en 5de leerjaar

woensdag 7 februari zwemmen
Bobo's Indoor
Info Sec.
oudercomité
2de kleuter
1ste en 2de leerjaar
leerlingen 6A
leden
donderdag 8 februari Platform
Tobo Oostkamp
directie
6des
vrijdag 9 februari rapport dagelijkswerk
openingsmoment broederlijk delen
rommelmarkt
schaatsen
leerlingen lager
leerlingen lager
leerlingen lager
5de en 6de leerjaar

maandag 19 februari

vergadering gemeente
raad van bestuur
directie
leden
dinsdag 20 februari zwemmen
pedagogisch overleg
CASS in Loppem
ZILL 2: De Leeuw
6de, 4de en 5de leerjaar
leerkrachten lager
directie
directie
woensdag 21 februari

zwemmen
Info sec.
Oc: Verg. Happening

3de kleuter
leerlingen 6B
leden
donderdag 22 februari pedagogisch overleg leerkrachten kleuter
vrijdag 23 februari bijscholing Juf Els M., Zoco + directie

zondag 25 februari

OC: Happening  

maandag 26 februari

OCSG in Loppem
Alles met de bal
directie
3de en 4de leerjaar
dinsdag 27 februari zwemmen
leerlingen parlement
informatieronde K.O. Vl.
2de, 1ste en 3de leerjaar
leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar
directie
woensdag 28 februari verjaardagen en sociale opvoeding alle leerlingen

Maart 2018

 donderdag 1 maart 2-daagse
OC: Media
directie
5de en 6de leerjaar
 vrijdag 2 maart 2-daagse  directie 
maandag 5 maart leerlingenparlement
schoolraad
pedagogisch overleg
4de, 5de, 6de leerjaar
leden
leerkrachten kleuter en lager
dinsdag 6 maart zwemmen
zoco scholengemeenschap
toneel
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
5de en 6de leerjaar
woensdag 7 maart

zwemmen
Oc: poppenkast

2de kleuter
2de kleuter t.e.m 2de leerjaar
donderdag 8 maart bezoek aan Bib 2de leerjaar
vrijdag 9 maart attitude rapport jan/feb
betnet
leerlingen lager
maandag 12 maart bezoek aan Bib
CASS
5de leerjaar
directie
dinsdag 13 maart zwemmen
medisch schooltoezicht
vergadering Stekelbees
2de, 1ste en 3de leerjaar
2de kleuter (in CLB)
directie
woensdag 14 maart pedagogische werkdag: ZILL
vrije dag
trefbal
alle leerkrachten
alle leerlingen en kleuters
3de en 4de leerjaar
maandag 19 maart mega 6des: les 10
oudercontact
Raad van bestuur
leerlingen 6des
douders van peuters (instap jan-feb)
leden
dinsdag 20 maart zwemmen
platform
Mega-toneel
verg. Musical
6de, 4de en 5de leerjaar
directie
6de leerjaar
leden
woensdag 21 maart zwemmen
bijscholing
beroepenmarkt
3de kleuter
directie en zoco
6des
donderdag 22 maart kinderboerderij leerlingen 2de leerjaar
dinsdag 27 maart  zwemmen
medisch schooltoezicht
2de, 1ste en 3de leerjaar
2de kleuter (in CLB)
woensdag 28 maart verjaardagen
rapport dagelijks werk
Oudercomité

leerlingen kleuter en lager
leerlingen lager
leden

donderdag 29 maart oudercontact lager en derde kleuter
vrijdag 30 maart sober maal
bowlen
leerlingen lager
leerlingen 5de en 6de leerjaar

April 2018

Paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met zondag15 april 2018

zondag 1 april Pasen  
maandag 2 april Paasmaandag  
maandag 16 april Raad van bestuur
Ronde van Zedelgem
leden
directie
dinsdag 17 april start bosklassen
start vredesklassen
zwemmen
leerlingen 4de leerjaar
leerlingen 6de leerjaar
2de, 1de en 3de leerjaar
woensdag 18 april zwemmen 2de kleuter
donderdag 19 april platform directie
vrijdag 20 april einde bosklassen
einde vredesklassen
leerlingen 4de leerjaar
leerlingen 6de leerjaar
maandag 23 april ZILL 2: De Leeuw
vergadering musical
directie
leden
dinsdag 24 april zwemmen
personeelsvergadering
6de, 4de en 5de leerjaar
leerkrachten
woensdag 25 april verjaardagen + sociale opvoeding leerlingen kleuter en lager

Mei 2018

dinsdag 1 mei Feest van de arbeid: VRIJE dag alle leerlingen
woensdag 2 mei zwemmen
oudercomité
3de kleuter
leden
donderdag 3 mei Conclaaf directie
maandag 7 mei pedagogisch overleg leerkrachten lager en kleuter
dinsdag 8 mei zwemmen 2de, 1ste en 3de leerjaar
woensdag 9 mei pedagogische werkdag
alle leerkrachten
donderdag 10 mei Hemelvaartdag -  Vrije dag leerlingen en leerkrachten
vrijdag 12 mei Brugdag - vrije dag leerlingen en leerkrachten
zondag13 mei Moederdag
Eerste Communie

leerlingen 1ste leerjaar
maandag 14 mei  Raad van bestuur leden
dinsdag 15 mei zwemmen
algemene vergadering schoolcomité
6de, 4de en 5de leerjaar
leden
woensdag 16 mei zwemmen  2de kleuter
donderdag 17 mei scholensportdag 5de en 6de leerjaar
vrijdag 18 mei Bowlen 5de en 6de leerjaar
zondag 20 mei  Pinksteren Vormsel  leerlingen 6de leerjaar 
maandag 21 mei  Pinkstermaandag: vrije dag  leerlingen en leerkrachten
dindsdag 22 mei  zwemmen
vergadering wijkschool
2de, 1ste en 3de leerjaar
ouders peuters
donderdag 24 mei CASS in VEKBA directie
vrijdag 25 mei  Musical alle leerlingen en leerkrachten 
zaterdag 26 mei Musical  alle leerlingen en leerkrachten
maandag 28 mei facultatieve vrije dag alle leerlingen en leerkrachten
dinsdag 29 mei zwemmen
vergadering ouders wijk
6de, 4de en 5de leerjaar
1ste kleuter
woensdag 30 mei zwemmen
verjaardagen
kasteelbezoek
3de kleuter
leerlingen lager en kleuter
leerlingen 5de leerjaar B
donderdag 31 mei kasteelbezoek leerlingen 5de leerjaar A

Juni 2018

vrijdag 1 juni rapport dagelijks werk
bezoek kinderboerderij
EHBO
leerlingen lager
leerlingen 1ste leerjaar
5de en 6de leerjaar
maandag 4 juni oudercontact
RC in De Leeuw
OCSG in De Leeuw
kleuter
directie
directie
dinsdag 5 juni zwemmen
oudercontact
2de, 1ste en 3de leerjaar
kleuter
woensdag 6 juni scholenveldloop Loppem leerlingen van 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
donderdag 7 juni platform directie
vrijdag 8 juni attitude rapport april-mei
uitdelen verkeersgadgets door de burgemeester

leerlingen lager
leerlingen lager

zaterdag 9 juni YES! - dag 5de en 6de leerjaar
zondag 10 juni vaderdag  
maandag 11 juni schoolraad
Ronde van Vl.: Dep
directie
directie
dag 12 juni zwemmen
personeelsvergadering
6de, 4de en 5de leerjaar
alle leerkrachten
woensdag 13 juni zwemmen
Informatieavond K.O. VL.
2de kleuter
directie
donderdag 14 juni kleuteruitstappen alle kleuters
vrijdag 15 juni start proefwerken
Voortgangsgesprek CLB
4de, 5de en 6de leerjaar
directie
maandag 18 juni start proefwerken
raad van bestuur
1ste, 2de en derde leerjaar
leden
dinsdag 19 juni zwemmen
platform
Vergadering Helpende Hand
2de, 1ste en 3de leerjaar
directie
leden
woensdag 20 juni vergadering Zoco SG directie
donderdag 21 juni Platform directie
vrijdag 22 juni laatste dat proefwerk
OC: laatste spel
alle leerlingen lager
leerlingen 6de leerjaar
maandag 25 juni sportdag
sportdag (in de namiddag)
alle leerlingen lager
alle kleuters
dinsdag 26 juni zwemmen
medisch schooltoezicht
6de, 4de en 5de leerjaar
selectieven
woensdag 27 juni zwemmen
eindrapport
verjaardagen + sociale opvoeding
3de kleuter
leerlingen lager
leerlingen lager en kleuter
donderdag 28 juni viering kerk
barbecue
slotapotheose
oudercontact
proclamatie
leerlingen lager
leerlingen lager
leerlingen lager
lager
leerlingen 6des
vrijdag 29 juni halve dag vrij in de namiddag
etentje
alle leerlingen
alle personeel

 

2019 EERSTE COMMUNIE OP 12 MEI